Nieuws

Bij opening ijsbaan uitsluitend toegang voor leden van IJsclub “Bergum” op vertoon van geldig lidmaatschapsbewijs en ingevulde gezondheidsverklaring.

Mocht de ijsbaan open kunnen dit winterseizoen, dan moeten we ons als ijsclub houden aan een protocol/stappenplan n.a.v. de maatregelen rond Covid-19. Het Dagelijks Bestuur heeft dit stappenplan (waarin opgenomen de KNSB maatregelen) besproken met de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente toetst ons protocol met de landelijke maatregelen, die van toepassing zijn op het moment dat het mogelijk is om een natuurijsbaan te openen. Op de dag van de opening wijzen we een coördinator aan (bestuurslid) die checkt of de maatregelen worden nagekomen. De maatregelen die we in acht nemen zijn als volgt. 

1) Dag van opening coördinator aanstellen.
2) Bebording plaatsen / kenbaar maken 1,5m afstand.
3) Clubgebouw is gesloten, alleen open voor calamiteiten.
4) Toiletten en koek-en-zopie zijn gesloten.
5) We organiseren geen wedstrijden.
6) Aantal schaatsers toegelaten per tijdsblok 100 leden per keer per uur.
7) Aantal niet schaatsende bezoekers 20 (alleen leden) voor  begeleiding kleine kinderen.
8) Baan is alleen toegankelijk voor leden van de ijsclub.
9) Looproute uitzetten en afbakenen d.m.v. hekken en linten. Gescheiden in- en uitgang.
10) Zit plaatsen markeren (1,5 meter).
11) Gezondheidscheck formulier en hygiënemaatregelen bij binnenkomst.

Samengevat: alléén leden van IJsclub “Bergum” hebben dus toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart en ingevuld gezondheidsformulier. Ieder lid vult thuis de Gezondheidsverklaring IJsclub Bergum in, dit formulier is hieronder te downloaden. Het is niet mogelijk om ter plekke lid te worden, het clubgebouw is gesloten. Er is geen koek-en-zopie. Toiletten zijn gesloten.

Wisseling van de wacht binnen het bestuur.

Afscheid bestuurslid Leo Bosma: Leo had al eerder aangegeven dat hij gezien zijn werk, zich niet meer volledig kon inzetten voor de ijsclub en daarom graag wilde stoppen als bestuurslid. Op vrijdagavond 18 december hebben de voorzitter en de secretaris op gepaste wijze Leo bedankt voor zijn 14-jarige inzet voor de ijsclub, Leo zat sinds 2006 in het bestuur. Wij hebben Leo verblijd met een slagersbon van Keurslager Veltman, kan hij maar lekker bbq’en.

Welkom nieuw bestuurslid Rink Rienks: het is gelukt om de vacature van Leo in te vullen. Wij hebben Rink Rienks mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid van IJsclub “Bergum”. Een paar bestuursleden hebben op de laatste werkochtend al kennis kunnen maken met Rink. Rink, van harte welkom in het bestuur en op naar vele mooie jaren ijsplezier.

Jubileum-muts 150 jaar IJsclub “Bergum” voor leden gratis verkrijgbaar bij hoofdsponsor Plus Wolters!

Het bestuur van IJsclub Bergum wenst iedereen een goed en vooral gezond 2021 toe!
Wij hopen dat we dit winterseizoen nog mogen en kunnen schaatsen.
Op 29 december 2020 was ons 150-jarig jubileum. Vanwege de Covid-19 beperkingen hebben we dit niet met de leden kunnen vieren. Om dit toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, stellen wij een mooie jubileum ijsmuts ter beschikking aan alle leden. In samenwerking met onze hoofdsponsor PLUS Wolters is deze muts verkrijgbaar op vertoon van uw lidmaatschapskaart vanaf 11 januari t/m 6 februari 2021 bij de PLUS supermarkt in Burgum. Voor meer informatie zie onderstaande poster.

Kerst- en nieuwjaarswensen

Het bestuur van de 150-jarige IJsclub “Bergum” wenst iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond nieuwjaar toe!

Ledenvergadering gaat niet door i.v.m. Covid-19.

Door de maatregelen rond Covid-19 kunnen wij de 151e ledenvergadering dit jaar helaas niet door laten gaan, wij kunnen de 1,5m afstand niet garanderen. Het is, voor zo ver wij weten, de eerste keer in 150 jaar dat de ledenvergadering geen doorgang kan vinden.

IJsclub “Bergum” bestaat 150 jaar!

Op 29 december 2020 bestaat IJsclub “Bergum” 150 jaar. Om stil te staan bij dit heugelijke feit heeft het bestuur in samenwerking met onze partner PLUS Wolters een mooie IJSMUTS, met het embleem van de ijsclub laten maken. Deze ijsmuts is in januari bij PLUS Wolters bij de service balie af te halen op vertoon van uw lidmaatschapskaart (de kaart wordt afgestempeld). Met een gezinskaart ontvangt u twee mutsen en met een persoonsgebonden kaart één muts. Houdt voor de exacte actie weken de FACEBOOK-pagina van PLUS Wolters en IJsclub “Bergum” in de gaten. Helaas zijn er door de corona maatregelen jammer genoeg geen andere jubileumactiviteiten mogelijk.

Contributie seizoen 2020-2021.

Woensdag 7 oktober hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen 2020-2021 af te schrijven. Een dag later is deze opdracht uitgevoerd door de bank, zoals u kunt zien op uw afschriften en/of via internetbankieren. Ook nu blijkt, dat de afschrijving niet altijd lukt om diverse redenen. In vorige jaren konden we dan nog een keer een zogenaamde ‘batch’ indienen, om ook die bedragen alsnog te innen. Na een telefoontje van de ABNAMRO met de penningmeester is ons bericht, dat we nog maar eens per jaar een ‘batch’ bij de bank mogen indienen. Onze penningmeester kon praten als Brugman, maar de bank bleef bij haar standpunt: één ‘batch’ per jaar. Gevolg daarvan is, dat we leden die niet betaald hebben dienen te verzoeken om zelf het verschuldigde contributie bedrag over te maken. Dat zal dan per brief moeten gebeuren, hetgeen extra werk en onkosten betekenen voor de bestuursleden die zich daar mee bezig houden. Voor alle duidelijkheid: niet op tijd betalen betekent het einde van het lidmaatschap van de ijsclub. Opnieuw inschrijven brengt extra kosten met zich mee.

De ijsclub heeft vanouds nog steeds een klein aantal leden/donateurs die op de ouderwetse manier, aan de deur, contant betalen. De ledenadministrateur, die dit altijd verzorgde, heeft voor zichzelf besloten om dat deze keer anders te doen. Corona zorgt er ook in dit geval voor, dat hij niet langs de deuren gaat om de contributie te innen. Betalen met contant geld wordt afgeraden vanwege besmettingsgevaar en bij de voordeur is de afstand van anderhalve meter niet te handhaven bij het uitwisselen van geld en lidmaatschapskaarten. Deze leden ontvangen binnenkort een brief van de ijsclub met het verzoek om zelf de contributie over te maken voor 1 november van dit jaar. Het is even niet anders! Voor alle duidelijkheid: ook voor deze leden betekent niet op tijd betalen het einde van het lidmaatschap van de ijsclub. Opnieuw inschrijven brengt extra kosten met zich mee en kan uitsluitend per incassomachtiging.

Activiteitenagenda augustus en september.

Dinsdag en donderdag 11 en 13 augustus organiseert Eddy van der Let van Echt-Outdoor Activiteiten sport en spel bezigheden met zo’n 96 kinderen.

BûtenGewoanFit van Tytsje Schievink houdt woensdag 19 augustus een informatie ochtend en avond in het gebouw van IJsclub Bergum. Iedereen is welkom om informatie te verkrijgen over Bûtengewoanfit. Wat is Bûtenfit (Bootcamp) en wat kan Bûtengewoanfit voor u betekenen op het gebied van voeding & sportadvies. Meer info op Facebook Bûtengewoanfit.

HC IJsleeuwen organiseert op 22 augustus op onze multifunctionele ijsbaan een sport- en spelmiddag voor hun pupillen met na afloop een barbecue. Het programma is van 13:30 uur tot 19:30 uur. De middag wordt begeleid door de pupillentrainers en vrijwilligers.

Zondag 13 september is er een openluchtdienst op het middenterrein en in het gebouw.

Donderdag 24 september is er een drive-in-bioscoop op het parkeerterrein bij de ijsbaan. Welke film er vertoond wordt, is nog niet bekend.

Zomeractiviteiten op ijsbaan Burgum.

Vanaf zondag 14 juni heeft HC IJsleeuwen de Burgumer ijsbaan ter beschikking voor skeelertrainingen voor pupillen en jeugd tot en met 18 jaar (leden van de IJsleeuwen). Elke zondag tot september 2020 van 09.30 – 11.00 uur is de ijsbaan dan niet open voor publiek/recreanten.

De loopgroep Hugo Veenker huurt elke donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur de ijsbaan voor looptrainingen. Tijdens deze trainingen is de baan niet open voor overigen. Dit duurt eveneens tot september.

Zondagmiddag 28 juni a.s. is de derde en voorlaatste keer van vier skate/skeelerclinics georganiseerd door Inline-Sport van Mark Uijttenboogaart. Ook tijdens de clinics is de baan niet geopend voor overig publiek.

In de week van 22 t/m 26 juni maakt CSG Liudger elke ochtend gebruik van het clubhuis van IJsclub “Bergum”. Dit als uitvalsbasis voor activiteiten in het Wetter- en Willepark.

Maandag en dinsdag 29 en 30 juni maakt basisschool “De Reinbôge” gebruik van het clubgebouw t.b.v. activiteiten voor de groepen 3.

Tijdens genoemde activiteiten is de ijsbaan niet vrij toegankelijk voor niet deelnemers!

Alie Boorsma schenkt ijsclub 100 jaar oud jubileum programmaboekje.

Zaterdag 8 februari 2020 ontving het bestuur van IJsclub “Bergum” uit handen van Alie Boorsma een bijna 100 jaar oud programmaboekje van het 50-jarig jubileumfeest in december 1920. Alie Boorsma, oud lange en kortebaan schaatster afkomstig uit Burgum, kwam er via onze oproep voor foto’s uit de oude doos achter dat de ijsclub dit jaar 150 jaar bestaat. Zij nam contact op met bestuurslid Johannes Paulusma of wij belangstelling hadden voor dit goed geconserveerde waardevolle document. Vanzelfsprekend hadden we daar geen bezwaar tegen en de ijsclub is de familie Boorsma zeer erkentelijk voor deze schenking, die te zijnertijd een mooi plaatsje zal krijgen in ons nieuwe clubgebouw.

Alie Boorsma, geboren 22 juli 1959, heeft in haar jeugdjaren in Bergum gewoond aan de Burg. Steenhuisenlaan. Ze was destijds, begin jaren ’80 een zeer verdienstelijk lange- en kortebaan schaatster. Ook haar vader, Pieter Boorsma was een op en top sportman. Alie won twee keer de gouden medaille bij de Nederlandse Kampioenschappen kortebaan (1984 en 1985) en ze werd op de lange baan Nederlands kampioen bij de junioren A en in 1981 en 1982 kampioen op het NK Allround.

Het voorblad van het herdenkingsboekje van het 50 jarig bestaan. het boekje bestaat uit 16 bladzijden. In het boekje worden de liedjes weergegeven die tijdens de jubileumfeesten werden gezongen, zoals Kom, Winter, Kom! (Wize: Oept en Kekke.); Us Ysclub (Wize: De wereld is in rep en roer); Oan de biskermhear. (Wize: Triomf de vreugde stijgt ten top.) gesigneerd met T.G. (hoogstwaarschijnlijk Tsjibbe Gearts van der Meulen); Oan it bestjûr (Wize: De kamp fen Zeist.); Op it iis (Wize: Do ’t pake yet feint wie.) gesigneerd met O.H.S. (??) en het slotlied Nei in toast. De ijsclub had ook een beschermheer in de persoon van Mr. Lohman, burgemeester van Assen. Bothenius Lohman was burgemeester van 1914 tot 1920 burgemeester van Tietjerksteradeel en plaatsvervangend kantonrechter in Bergum (tegenover ’t Roodhert in het gebouw met de klok).

De binnenkant van de omslag. Er werd twee keer feest gevierd: op woensdag 29 december 1920 voor gehuwde leden in ’t Roodhert en voor ongehuwde leden op donderdag 30 december 1920 in De drie gekroonde Baarzen. Er werd een tombola (loterij met altijd prijs) gehouden en bal (dansen) na, prachtig mooi!