Nieuws

Contributie inning en lidmaatschapskaarten seizoen 2018-2019.

Op maandag 1 oktober jl. hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen te innen. Inmiddels, woensdag 3 oktober, is het bedrag van uw rekening afgeschreven.

De ledenadministrateur is druk bezig om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen klaar te maken. Binnenkort komen de bezorgers langs om de leden hun kaart thuis te bezorgen. Diegenen die automatisch betalen ontvangen hun kaart met een begeleidend schrijven. Aan leden die nog op de ouderwetse manier betalen, contant aan de deur, wordt gevraagd gepast te betalen. Alle lidmaatschapskaarten worden voor de Algemene Ledenvergadering, 30 november a.s., bezorgd. Enkele leden die automatisch betalen zijn verhuisd en hebben hun nieuwe adres niet doorgegeven, zij kunnen hun kaart afhalen op zaterdag 1 december a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Ook de ouderwets aan de deur betalende leden die niet thuis waren, kunnen hun lidmaatschapskaart dan tegen contante betaling ophalen bij de ledenadministrateur thuis, Elingsloane 11 in Burgum.

IJsclub “Bergum” onder de pannen.

Nieuwe clubgebouw onder de pannen.

Zaterdag 16 juni zijn onder leiding van de beide bouwmeesters Arnold en Theo de rode dakpannen op ons in aanbouw zijnde clubhuis gelegd. Naast de vaklui waren de overige acht bestuursleden en twee vrijwilligers behulpzaam bij het aanbrengen van de dakbedekking. ’s Ochtends vroeg, na een bak koffie, begonnen ze om 07.15 uur met het leggen van de eerste pannen en na 4 uren stevig doorwerken was de klus geklaard. Vele handen maakten wederom licht werk, bijgestaan door één kraan met een zeer ervaren machinist.

Uitpakken en laden van de pallet voor de kraan.

Met behulp van de kraan vlot het werk een stuk sneller.

In de rij voor het doorgeven en leggen van de pannen.

Onze aller bekende kraanmachinist in opperste concentratie aan het werk.

Stapelen en overbrengen per kraan gaat ook wel eens mis.

Opruimen en weer door.

Het eindresultaat mag er zijn.

De meiboom in top, pannenbier voor de bouwers.

Woensdag 30 mei: een grote tak markeert het hoogste punt van ons nieuwe clubgebouw. Deze meiboom betekent pannenbier voor de bouwers. We hopen dat het hen goed heeft gesmaakt, aangezien er geen bezem op het hoogste punt is geplaatst. (Een bezem nadat de meiboom is gestreken, duidt erop dat er geen bier is geschonken en geen fooi is gegeven.) Vanaf de Burgumer brug valt het gebouw heel erg op, er wordt in positieve zin over gesproken. It wurdt noch wol ris wat!

De meiboom in top, pannenbier voor de bouwvakkers!

Asfaltering multifunctionele baan.

Vrijdag 1 juni is begonnen met het asfalteren van de nieuwe multifunctionele ijsbaan, zie foto’s.

De eerste laag asfalt is aangebracht.

De machines staan klaar om de andere helft van een asfaltdek te voorzien.

Een warm karwei van de asfalteerders voor het koude doel.

Aanleg multifunctionele baan eindelijk begonnen!

Speciale machines leggen de betonranden voor de multifunctionele ijsbaan aan.

Gisteren is eindelijk een begin gemaakt met de aanleg van de zo gewenste multifunctionele ijsbaan in Burgum. Verschillende oorzaken, zoals o.a. langdurige nattigheid in het najaar en winter ’17 en de inval van een vorstperiode eind februari/begin maart ’18, zorgden ervoor dat de omstandigheden niet goed genoeg waren om de betonranden van de baan te storten. Nu eindelijk het weer uitstekend is en de vooruitzichten zomers, worden de opstaande randen van de baan aangelegd. Dit dient één lang geheel te zijn, om weglekken van het water op de baan te voorkomen. Speciale machines hebben 22 mei de betonranden gestort, zie foto’s.

Een nauwkeurig werkje, er mogen geen lassen in de randen komen.

Een prachtig strakke rand wordt het eindresultaat.

Vorderingen bouw clubhuis in vogelvlucht.

Het schiet goed op met de bouw van het nieuwe clubhuis van IJsclub “Bergum”. Met dank aan Djurre Lourens, die met zijn drone de vorderingen duidelijk in beeld heeft gebracht.

Hoofdingang en openbare toiletgedeelte al goed zichtbaar. Links de toekomstige bestuurskamer.

Hoofdingang en openbare toiletgedeelte al goed zichtbaar. Links de toekomstige bestuurskamer.

Aanblik vanuit zuidoosten.

Aanblik vanuit zuidoosten.

Aanzicht vanaf de Burgumer brug.

Aanzicht vanaf de Burgumer brug.

Vanaf het noorden gezien.

Vanaf het noorden gezien.

Noordzijde met op achtergrond de kinderbaan.

Noordzijde met op achtergrond de kinderbaan.

Betonvloer clubgebouw gestort.

Donderdag 3 mei is de betonvloer voor het nieuwe clubonderkomen gestort en uitgevlakt. Na een dag hard werken is een keurig strakke vloer  gelegd, die nu moet uitdrogen.

Het gestorte beton wordt vlak getrokken.

Het betonstorten en uitvlakken is begonnen.

Bouw nieuw onderkomen IJsclub “Bergum” gestart.

Het werk aan het nieuwe clubgebouw is begonnen.

De funderingsmuren zijn opgemetseld.

Begin april is Bouwbedrijf Nolle Bouw uit Burgum gestart met de werkzaamheden voor ons nieuwe clubgebouw. Onder de deskundige leiding van Arnold Lourens is de fundering uitgegraven door Taeke van der Meulen van C. van den Adel Bergum bv. Hierna kon worden begonnen met het opmetselen van de funderingsmuren. Door het mooie weer vlotte het werk goed.

 

Ook de lichtmasten voor de ijsbaan zijn eindelijk geplaatst door aannemer Nije Daam, die zich bezig houdt met de aanleg van de multifunctionele ijsbaan.

De lichtmasten rondom de multifunctionele ijsbaan zijn inmiddels geplaatst.

Baan vanaf 15.00 uur gesloten!

 

Het water staat op de baan, de winter is voorbij.

Helaas slaat de dooi in snel tempo toe. In de zon is het al meer dan 9°C en in de schaduw ruim 3°C. Gelukkig dooi zonder sneeuw, regen en ijzel. Maar dit houdt wel in, dat de ijsbaan vanaf 15.00 uur vanmiddag gesloten is. Het bestuur heeft de pionnen en de banken weer opgeruimd, omdat het niet meer verantwoord is. Hopelijk heeft u genoten van dit late winterweer. Tot ziens in een volgende schaatsperiode!

Zondag 4 maart: ijsbaan nog steeds open!

Jong geleerd, oud gedaan! Trochsette!

Het is vandaag zondag 4 maart en de kinderijsbaan in Burgum is nog steeds open. Hoewel de temperaturen al opgelopen zijn tot + 1,6°C kan er wel geschaatst worden. Het waait lang zo hard niet meer als voorgaande dagen en eigenlijk dus ideaal weer om te schaatsen. Tot het niet meer verantwoord is, kan een ieder dus “noch even in streekje sette”.

 

 

 

Onvoorstelbaar dat we begin maart 2018 drie dagen open zijn. Het is al heel lang geleden dat we ook in maart open

4 maart 2018 en de ijsbaan is open!

zijn geweest en dat was niet na de Elfstedentocht van 26 februari 1986. Volgens de oudst gediende binnen het bestuur moet dat nog op de oude ijsbaan geweest zijn, waar nu de Kûpersstrjitte is. En dat was dan in elk geval voor 1967, want toen verhuisde de ijsbaan naar zijn huidige plaats. Meer dan 50 jaar geleden dus, misschien nog eens iets voor een archivaris om uit te zoeken.

 

Bijgaande foto’s zijn gisteren gemaakt, toen het op een gegeven moment toch redelijk druk was op de baan.

Een staalblauwe lucht, zonneschijn en schaatsen maar!

De meeste schaatsers hielden het een uurtje vol, door de harde wind van gisteren lagen de gevoelstemperaturen ver onder de 0 graden.