Nieuws

Ledenvergadering gaat niet door i.v.m. Covid-19.

Door de maatregelen rond Covid-19 kunnen wij de 151e ledenvergadering dit jaar helaas niet door laten gaan, wij kunnen de 1,5m afstand niet garanderen. Het is, voor zo ver wij weten, de eerste keer in 150 jaar dat de ledenvergadering geen doorgang kan vinden.

IJsclub “Bergum” bestaat 150 jaar!

Op 29 december 2020 bestaat IJsclub “Bergum” 150 jaar. Om stil te staan bij dit heugelijke feit heeft het bestuur in samenwerking met onze partner PLUS Wolters een mooie IJSMUTS, met het embleem van de ijsclub laten maken. Deze ijsmuts is in januari bij PLUS Wolters bij de service balie af te halen op vertoon van uw lidmaatschapskaart (de kaart wordt afgestempeld). Met een gezinskaart ontvangt u twee mutsen en met een persoonsgebonden kaart één muts. Houdt voor de exacte actie weken de FACEBOOK-pagina van PLUS Wolters en IJsclub “Bergum” in de gaten. Helaas zijn er door de corona maatregelen jammer genoeg geen andere jubileumactiviteiten mogelijk.

Contributie seizoen 2020-2021.

Woensdag 7 oktober hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen 2020-2021 af te schrijven. Een dag later is deze opdracht uitgevoerd door de bank, zoals u kunt zien op uw afschriften en/of via internetbankieren. Ook nu blijkt, dat de afschrijving niet altijd lukt om diverse redenen. In vorige jaren konden we dan nog een keer een zogenaamde ‘batch’ indienen, om ook die bedragen alsnog te innen. Na een telefoontje van de ABNAMRO met de penningmeester is ons bericht, dat we nog maar eens per jaar een ‘batch’ bij de bank mogen indienen. Onze penningmeester kon praten als Brugman, maar de bank bleef bij haar standpunt: één ‘batch’ per jaar. Gevolg daarvan is, dat we leden die niet betaald hebben dienen te verzoeken om zelf het verschuldigde contributie bedrag over te maken. Dat zal dan per brief moeten gebeuren, hetgeen extra werk en onkosten betekenen voor de bestuursleden die zich daar mee bezig houden. Voor alle duidelijkheid: niet op tijd betalen betekent het einde van het lidmaatschap van de ijsclub. Opnieuw inschrijven brengt extra kosten met zich mee.

De ijsclub heeft vanouds nog steeds een klein aantal leden/donateurs die op de ouderwetse manier, aan de deur, contant betalen. De ledenadministrateur, die dit altijd verzorgde, heeft voor zichzelf besloten om dat deze keer anders te doen. Corona zorgt er ook in dit geval voor, dat hij niet langs de deuren gaat om de contributie te innen. Betalen met contant geld wordt afgeraden vanwege besmettingsgevaar en bij de voordeur is de afstand van anderhalve meter niet te handhaven bij het uitwisselen van geld en lidmaatschapskaarten. Deze leden ontvangen binnenkort een brief van de ijsclub met het verzoek om zelf de contributie over te maken voor 1 november van dit jaar. Het is even niet anders! Voor alle duidelijkheid: ook voor deze leden betekent niet op tijd betalen het einde van het lidmaatschap van de ijsclub. Opnieuw inschrijven brengt extra kosten met zich mee en kan uitsluitend per incassomachtiging.

Activiteitenagenda augustus en september.

Dinsdag en donderdag 11 en 13 augustus organiseert Eddy van der Let van Echt-Outdoor Activiteiten sport en spel bezigheden met zo’n 96 kinderen.

BûtenGewoanFit van Tytsje Schievink houdt woensdag 19 augustus een informatie ochtend en avond in het gebouw van IJsclub Bergum. Iedereen is welkom om informatie te verkrijgen over Bûtengewoanfit. Wat is Bûtenfit (Bootcamp) en wat kan Bûtengewoanfit voor u betekenen op het gebied van voeding & sportadvies. Meer info op Facebook Bûtengewoanfit.

HC IJsleeuwen organiseert op 22 augustus op onze multifunctionele ijsbaan een sport- en spelmiddag voor hun pupillen met na afloop een barbecue. Het programma is van 13:30 uur tot 19:30 uur. De middag wordt begeleid door de pupillentrainers en vrijwilligers.

Zondag 13 september is er een openluchtdienst op het middenterrein en in het gebouw.

Donderdag 24 september is er een drive-in-bioscoop op het parkeerterrein bij de ijsbaan. Welke film er vertoond wordt, is nog niet bekend.

Zomeractiviteiten op ijsbaan Burgum.

Vanaf zondag 14 juni heeft HC IJsleeuwen de Burgumer ijsbaan ter beschikking voor skeelertrainingen voor pupillen en jeugd tot en met 18 jaar (leden van de IJsleeuwen). Elke zondag tot september 2020 van 09.30 – 11.00 uur is de ijsbaan dan niet open voor publiek/recreanten.

De loopgroep Hugo Veenker huurt elke donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur de ijsbaan voor looptrainingen. Tijdens deze trainingen is de baan niet open voor overigen. Dit duurt eveneens tot september.

Zondagmiddag 28 juni a.s. is de derde en voorlaatste keer van vier skate/skeelerclinics georganiseerd door Inline-Sport van Mark Uijttenboogaart. Ook tijdens de clinics is de baan niet geopend voor overig publiek.

In de week van 22 t/m 26 juni maakt CSG Liudger elke ochtend gebruik van het clubhuis van IJsclub “Bergum”. Dit als uitvalsbasis voor activiteiten in het Wetter- en Willepark.

Maandag en dinsdag 29 en 30 juni maakt basisschool “De Reinbôge” gebruik van het clubgebouw t.b.v. activiteiten voor de groepen 3.

Tijdens genoemde activiteiten is de ijsbaan niet vrij toegankelijk voor niet deelnemers!

Alie Boorsma schenkt ijsclub 100 jaar oud jubileum programmaboekje.

Zaterdag 8 februari 2020 ontving het bestuur van IJsclub “Bergum” uit handen van Alie Boorsma een bijna 100 jaar oud programmaboekje van het 50-jarig jubileumfeest in december 1920. Alie Boorsma, oud lange en kortebaan schaatster afkomstig uit Burgum, kwam er via onze oproep voor foto’s uit de oude doos achter dat de ijsclub dit jaar 150 jaar bestaat. Zij nam contact op met bestuurslid Johannes Paulusma of wij belangstelling hadden voor dit goed geconserveerde waardevolle document. Vanzelfsprekend hadden we daar geen bezwaar tegen en de ijsclub is de familie Boorsma zeer erkentelijk voor deze schenking, die te zijnertijd een mooi plaatsje zal krijgen in ons nieuwe clubgebouw.

Alie Boorsma, geboren 22 juli 1959, heeft in haar jeugdjaren in Bergum gewoond aan de Burg. Steenhuisenlaan. Ze was destijds, begin jaren ’80 een zeer verdienstelijk lange- en kortebaan schaatster. Ook haar vader, Pieter Boorsma was een op en top sportman. Alie won twee keer de gouden medaille bij de Nederlandse Kampioenschappen kortebaan (1984 en 1985) en ze werd op de lange baan Nederlands kampioen bij de junioren A en in 1981 en 1982 kampioen op het NK Allround.

Het voorblad van het herdenkingsboekje van het 50 jarig bestaan. het boekje bestaat uit 16 bladzijden. In het boekje worden de liedjes weergegeven die tijdens de jubileumfeesten werden gezongen, zoals Kom, Winter, Kom! (Wize: Oept en Kekke.); Us Ysclub (Wize: De wereld is in rep en roer); Oan de biskermhear. (Wize: Triomf de vreugde stijgt ten top.) gesigneerd met T.G. (hoogstwaarschijnlijk Tsjibbe Gearts van der Meulen); Oan it bestjûr (Wize: De kamp fen Zeist.); Op it iis (Wize: Do ’t pake yet feint wie.) gesigneerd met O.H.S. (??) en het slotlied Nei in toast. De ijsclub had ook een beschermheer in de persoon van Mr. Lohman, burgemeester van Assen. Bothenius Lohman was burgemeester van 1914 tot 1920 burgemeester van Tietjerksteradeel en plaatsvervangend kantonrechter in Bergum (tegenover ’t Roodhert in het gebouw met de klok).

De binnenkant van de omslag. Er werd twee keer feest gevierd: op woensdag 29 december 1920 voor gehuwde leden in ’t Roodhert en voor ongehuwde leden op donderdag 30 december 1920 in De drie gekroonde Baarzen. Er werd een tombola (loterij met altijd prijs) gehouden en bal (dansen) na, prachtig mooi!

Gevraagd: foto’s uit de oude doos i.v.m. jubileumjaar.

Dit jaar bestaat IJsclub “Bergum” 150 jaar, om precies te zijn: op 29 december 2020. In het kader van dit jubileum wil het bestuur van de ijsclub graag iets doen met foto’s uit een ver verleden en ook wel iets minder ver geleden. Van een vereniging die 150 jaar bestaat moeten toch wel foto’s te vinden zijn, die we kunnen gebruiken voor een collage in ons nieuwe clubhuis. Dus de doos met oude foto’s uit de kast en op zoek naar foto’s van ijsplezier op de Burgumer ijsbaan. Hopelijk zijn er ook nog kiekjes uit de tijd, dat de ijsbaan tussen de Markt en de huidige Oppedijk van Veenweg lag. Ongeveer op de plaats van de Kûpersstrjitte. We wachten met spanning alle reacties af. Foto’s kunnen digitaal verstuurd worden naar [email protected] of naar de secretaris p/a: Klompmakkersstrjitte 52, 9251 EJ Burgum. Originele exemplaren krijgt u vanzelfsprekend na gebruik terug.

Sponsorovereenkomst met Plus Wolters.

Met ingang van dit jaar heeft IJsclub “Bergum” een sponsorovereenkomst afgesloten met Plus Wolters. Beide partijen zijn hier zeer content mee. De reclame uitingen die hier uit voort komen zijn inmiddels buiten en binnen het clubgebouw geplaatst.

Aftimmeren bar in het clubhuis klaar.

Als laatste klus in het afgelopen jaar is de bar van ons clubhuis verfraaid. De toog van de bar is voorzien van verlichting, waardoor een sfeervolle voorziening voor koek-en-zopie is ontstaan.

Pleintje aangelegd voor onderbinden schaatsen en skeelers.

Begin december 2019 is begonnen met de aanleg van een pleintje tussen het clubhuis en de multifunctionele baan. Op dit pleintje, bestaande uit 15 betonplaten, kunnen de skeelers of schaatsen ondergebonden worden. Hierdoor hoeven de kinderen en hun ouders niet meer op de baan te staan, hetgeen veiliger is. Het is dan minder druk in deze bocht.