Nieuws

IJsbaan Burgum sneeuwvrij!

Gisteravond heeft het bestuur met man en macht de vers gevallen sneeuw van de ijsbaan verwijderd. Tot laat in de avond zijn we bezig geweest om de baan schaatsklaar te krijgen voor vandaag. Met de machines voorzien van de borstels, de sneeuwblazer en op de ouderwetse manier met de sneeuwschuivers. Gelukkig heeft het na 23.00 uur, toen we stopten, niet meer gesneeuwd. Benieuwd of de ijsmeester vandaag zijn fiat geeft.

IJsbaan NIET open!

Bij nader inzien heeft het bestuur besloten om de ijsbaan toch niet te openen. Door de sneeuw ontstaan er zwakke plakken in de baan. We waren iets te enthousiast, maar zullen toch nog even moeten wachten.

It wurdt ‘m net, jammer genôch.

Vanmorgen om 11.30 uur zou de ijsmeester wederom de ijsdikte meten, maar hij heeft dit maar achterwege gelaten. Vanwege de snel stijgende temperatuur stond er toen al water op het ijs. Vanmiddag loopt de temperatuur nog verder op tot zo’n 4 graden boven nul. Voorlopig moeten we de schaatsen nog maar even weer opbergen. Regen, sneeuw en ijzel wordt er voorspeld, met ’s nachts lichte vorst en overdag boven het vriespunt. Niet bevorderlijk voor een mooie ijsvloer. Hopelijk komt de echte winter snel weer terug!

It kin (noch) net!

Vanmorgen hebben de ijsmeesters de ijsdikte wederom gemeten. Met 4 cm ijs hebben we nog net niet genoeg om de verwachte massale toestroom aan te kunnen. Moarn mar wer even yn it waar sjen!

Zowel kinder- als multifunctionele baan dichtgevroren. Sil’t heve?

De weersvoorspellingen zien er goed uit voor de schaatsliefhebbers, vannacht heeft het al flink gevroren en op de grote baan is 1 cm ijs gemeten. Dat is natuurlijk nog te weinig om te kunnen schaatsen, maar de voorspelde matige nachtvorsten beloven meer. Als het overdag dan ook nog blijft vriezen… Hopelijk blijft de voorspelde 5 cm sneeuw volgende week achterwege. Dat lijkt wel mooi, maar is voor een goede ijsvloer niet bevorderlijk.

Vanmorgen werd er om 08.00 uur 1 cm ijsdikte gemeten  door de ijsmeester.
Vanmorgen werd er om 08.00 uur 1 cm ijsdikte gemeten door de ijsmeester.

De afwerking van het clubgebouw schiet flink op, de kassa kan in elk geval open. Er is een prachtig meubel geplaatst, waar alle benodigdheden voor de kassier gemakkelijk kunnen worden opgeruimd. Zie foto.

Het plafond in de bestuurs- en ontvangstruimte is inmiddels met gipsplaten afgewerkt. Volgende week kan de schilder beginnen met plamuren en afplakken. Daarna wordt er een spacklaag aangebracht.

Het kassa gedeelte is klaar.
Met man en macht wordt er aan het plafond gewerkt.

Verlichting nieuwe baan getest.

Donderdagavond 12 december heeft de secretaris de nieuwe verlichting rondom de multifunctionele- en kinderkrabbelbaan getest. Dit leverde sfeervolle plaatjes op zoals u op de foto’s kunt zien. Als we het groene gras in gedachten vervangen door sneeuw en het water op de baan door ijs krijgen we gewoon zin om te gaan schaatsen. De lichtopbrengst is zodanig groot, dat het circus op het parkeerterrein de lampen wel kon dimmen.

Panoramafoto multifunctionele ijsbaan en kinderijsbaan.

Panoramafoto multifunctionele ijsbaan en kinderijsbaan.

Richting zuidwesten gezien.

Richting zuidwesten gezien.

Richting oude ijsbaan gebouw.

Richting oude ijsbaan gebouw.

Het machinepark draait weer als een zonnetje.

Zaterdag 8 december hebben de beide machinebeheerders, Taeke van der Meulen en Auke de Boer de veegmachines gecontroleerd en nagekeken. Waar nodig werd onderhoud gepleegd en olie ververst en natuurlijk werd er proefgedraaid. De machines staan nu nog gedeeltelijk opgestapeld in het oude hok, maar kunnen binnenkort hopelijk in de ruime nieuwe berging naast elkaar gestald worden.

Besluiten 149e Algemene Ledenvergadering

Gisteren, traditioneel op de laatste vrijdag van november, werd de 149e Algemene Ledenvergadering van IJsclub “Bergum” gehouden in de bovenzaal van ’t Roodhert te Burgum. Aanwezig naast acht bestuursleden, drie ereleden, een kandidaat bestuurslid en drie leden. Een opkomst zoals we de laatste jaren steeds vaker zien. Niet alleen bij de ijsclub, maar ook bij andere verenigingen is de belangstelling vaak miniem.

Belangrijke besluiten die genomen zijn door deze ledenvergadering: bij de bestuursverkiezing waren dhr. Lykele Gerrit Westerhof, Arnold Lourens en Berend van der Weg aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werden alle drie wederom benoemd voor drie jaar. Binnen het bestuur was nog een vacature en die wordt nu vervuld door dhr. Rintje Noppert. Allen werden met applaus begroet en aangemoedigd voor de komende drie jaar. De penningmeester werd decharge verleend, de kascommissie heeft de administratie gecheckt en goedgekeurd. Applaus voor ‘ús ponghâlder’. Tevens werd de contributie vastgesteld voor het volgende seizoen 2019-2020. Voor alle leden die dit seizoen al lid zijn, blijven de kosten gelijk; een gezinskaart kost € 10,00, een persoonsgebonden kaart € 5,00 en donateurschap € 2,50. De huidige leden kunnen voor dit bedrag het gehele jaar gebruik maken van de skeelerbaan. Alle mensen die na 1 december 2018 lid willen worden, betalen voor een gezinskaart € 15,00 en een persoonsgebonden kaart € 7,50 (met eenmalig € 2,50 inschrijfkosten). Zij kunnen dan ook het gehele jaar gebruik maken van de skeelerbaan. De dagtarieven aan de kassa zijn verhoogd, een dagkaart tot en met 16 jaar kost €1,50 en 17 jaar en ouder betalen voor een dagkaart € 2,50. Verder werden de leden nog voorgelicht over het Wetter- en Willepark door stichtingsvoorzitter Rintje Noppert.

Na afloop van de vergadering was het beneden nog even ‘noflik neisitten’. Eveneens traditioneel met het bakjebiljart, waarbij elkaars kunde en onkunde vanzelfsprekend werden voorzien van commentaar. De laatsten verlieten het pand in de late uurtjes.

Piet Paulusma’s voorlopige wintervoorspelling: een zeer zware winter!

Piet Paulusma gaat bij zijn jaarlijkse wintervoorspelling uit van een zware winter, die over het algemeen te koud wordt omdat de temperatuur mogelijk meer dan een graad afwijkt van de gemiddelde temperaturen. De laagst haalbare temperatuur kon wel eens min 20 graden worden. Er zal veel overlast zijn door winterweer, ijzel, sneeuw en vorst. Bovendien voorspelt de weerman veel stormen en regen en er zal meerdere keren sneeuw vallen. Het gaat volgens Paulusma om een winter vol extremen met regionaal grote verschillen. De winter begint al in december met sneeuw. In januari zal de winter kwakkelend verlopen, maar in februari is er veel winterkou. Er kunnen langere periodes worden geschaatst op natuurijs.

Als Piets voorspelling uitkomt, kunnen we meteen gebruik maken van onze prachtige nieuwe ijsbaan. Dus kom maar op met die 20 graden vorst, hopelijk komt de voorspelling van veel winterse neerslag niet uit. Op onderstaande foto’s ons prachtige nieuwe onderkomen, met op de tweede foto vergane glorie op de achtergrond.

Het prachtige nieuwe clubhuis van IJsclub "Bergum"

Het prachtige nieuwe clubhuis van IJsclub “Bergum” in afwachting van Piets strenge winter.

De nieuwe multifunctionele ijsbaan met op de achtergrond het oude onderkomen, anno 1967.

De nieuwe multifunctionele ijsbaan met op de achtergrond het oude onderkomen, anno 1967.

Onder water zetten van de nieuwe ijsbaan tot volle tevredenheid getest.

Zaterdag 20 oktober jl. is in samenwerking met de gemeente het onderwater zetten van de nieuwe multifunctionele ijsbaan getest. We moesten er eerst wel achter komen, dat je alle afsluiters eerst dicht zet voordat je de baan vult (ahum!). Tijdens de test bleek, dat er hier en daar nog een kleine aanpassing aangebracht dient te worden. Deze aanpassingen zijn inmiddels in gang gezet. Het was dus zeer zinvol om de test te houden. Begin november wordt de kinderbaan ook weer op de ouderwetse manier onder water gezet.

Alle afsluiters eerst even dicht zetten.

Eéntje op de knieën en vele opzichters…

De inlaat wordt opengedraaid met vereende krachten.

De inlaat wordt opengedraaid met vereende krachten.

 

 

 

 

 

 

En de eerste liters stromen…

En vele liters volgen.

 

En dit is bijna het eindresultaat.

 

Inmiddels zijn bij de Stichting Wetter- en Willepark de eerste aanvragen binnengekomen voor het houden van evenementen op het middenterrein.