Nieuws

It kin (noch) net!

Vanmorgen hebben de ijsmeesters de ijsdikte wederom gemeten. Met 4 cm ijs hebben we nog net niet genoeg om de verwachte massale toestroom aan te kunnen. Moarn mar wer even yn it waar sjen!

Zowel kinder- als multifunctionele baan dichtgevroren. Sil’t heve?

De weersvoorspellingen zien er goed uit voor de schaatsliefhebbers, vannacht heeft het al flink gevroren en op de grote baan is 1 cm ijs gemeten. Dat is natuurlijk nog te weinig om te kunnen schaatsen, maar de voorspelde matige nachtvorsten beloven meer. Als het overdag dan ook nog blijft vriezen… Hopelijk blijft de voorspelde 5 cm sneeuw volgende week achterwege. Dat lijkt wel mooi, maar is voor een goede ijsvloer niet bevorderlijk.

Vanmorgen werd er om 08.00 uur 1 cm ijsdikte gemeten  door de ijsmeester.
Vanmorgen werd er om 08.00 uur 1 cm ijsdikte gemeten door de ijsmeester.

De afwerking van het clubgebouw schiet flink op, de kassa kan in elk geval open. Er is een prachtig meubel geplaatst, waar alle benodigdheden voor de kassier gemakkelijk kunnen worden opgeruimd. Zie foto.

Het plafond in de bestuurs- en ontvangstruimte is inmiddels met gipsplaten afgewerkt. Volgende week kan de schilder beginnen met plamuren en afplakken. Daarna wordt er een spacklaag aangebracht.

Het kassa gedeelte is klaar.
Met man en macht wordt er aan het plafond gewerkt.

Verlichting nieuwe baan getest.

Donderdagavond 12 december heeft de secretaris de nieuwe verlichting rondom de multifunctionele- en kinderkrabbelbaan getest. Dit leverde sfeervolle plaatjes op zoals u op de foto’s kunt zien. Als we het groene gras in gedachten vervangen door sneeuw en het water op de baan door ijs krijgen we gewoon zin om te gaan schaatsen. De lichtopbrengst is zodanig groot, dat het circus op het parkeerterrein de lampen wel kon dimmen.

Panoramafoto multifunctionele ijsbaan en kinderijsbaan.

Panoramafoto multifunctionele ijsbaan en kinderijsbaan.

Richting zuidwesten gezien.

Richting zuidwesten gezien.

Richting oude ijsbaan gebouw.

Richting oude ijsbaan gebouw.

Het machinepark draait weer als een zonnetje.

Zaterdag 8 december hebben de beide machinebeheerders, Taeke van der Meulen en Auke de Boer de veegmachines gecontroleerd en nagekeken. Waar nodig werd onderhoud gepleegd en olie ververst en natuurlijk werd er proefgedraaid. De machines staan nu nog gedeeltelijk opgestapeld in het oude hok, maar kunnen binnenkort hopelijk in de ruime nieuwe berging naast elkaar gestald worden.

Besluiten 149e Algemene Ledenvergadering

Gisteren, traditioneel op de laatste vrijdag van november, werd de 149e Algemene Ledenvergadering van IJsclub “Bergum” gehouden in de bovenzaal van ’t Roodhert te Burgum. Aanwezig naast acht bestuursleden, drie ereleden, een kandidaat bestuurslid en drie leden. Een opkomst zoals we de laatste jaren steeds vaker zien. Niet alleen bij de ijsclub, maar ook bij andere verenigingen is de belangstelling vaak miniem.

Belangrijke besluiten die genomen zijn door deze ledenvergadering: bij de bestuursverkiezing waren dhr. Lykele Gerrit Westerhof, Arnold Lourens en Berend van der Weg aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werden alle drie wederom benoemd voor drie jaar. Binnen het bestuur was nog een vacature en die wordt nu vervuld door dhr. Rintje Noppert. Allen werden met applaus begroet en aangemoedigd voor de komende drie jaar. De penningmeester werd decharge verleend, de kascommissie heeft de administratie gecheckt en goedgekeurd. Applaus voor ‘ús ponghâlder’. Tevens werd de contributie vastgesteld voor het volgende seizoen 2019-2020. Voor alle leden die dit seizoen al lid zijn, blijven de kosten gelijk; een gezinskaart kost € 10,00, een persoonsgebonden kaart € 5,00 en donateurschap € 2,50. De huidige leden kunnen voor dit bedrag het gehele jaar gebruik maken van de skeelerbaan. Alle mensen die na 1 december 2018 lid willen worden, betalen voor een gezinskaart € 15,00 en een persoonsgebonden kaart € 7,50 (met eenmalig € 2,50 inschrijfkosten). Zij kunnen dan ook het gehele jaar gebruik maken van de skeelerbaan. De dagtarieven aan de kassa zijn verhoogd, een dagkaart tot en met 16 jaar kost €1,50 en 17 jaar en ouder betalen voor een dagkaart € 2,50. Verder werden de leden nog voorgelicht over het Wetter- en Willepark door stichtingsvoorzitter Rintje Noppert.

Na afloop van de vergadering was het beneden nog even ‘noflik neisitten’. Eveneens traditioneel met het bakjebiljart, waarbij elkaars kunde en onkunde vanzelfsprekend werden voorzien van commentaar. De laatsten verlieten het pand in de late uurtjes.

Piet Paulusma’s voorlopige wintervoorspelling: een zeer zware winter!

Piet Paulusma gaat bij zijn jaarlijkse wintervoorspelling uit van een zware winter, die over het algemeen te koud wordt omdat de temperatuur mogelijk meer dan een graad afwijkt van de gemiddelde temperaturen. De laagst haalbare temperatuur kon wel eens min 20 graden worden. Er zal veel overlast zijn door winterweer, ijzel, sneeuw en vorst. Bovendien voorspelt de weerman veel stormen en regen en er zal meerdere keren sneeuw vallen. Het gaat volgens Paulusma om een winter vol extremen met regionaal grote verschillen. De winter begint al in december met sneeuw. In januari zal de winter kwakkelend verlopen, maar in februari is er veel winterkou. Er kunnen langere periodes worden geschaatst op natuurijs.

Als Piets voorspelling uitkomt, kunnen we meteen gebruik maken van onze prachtige nieuwe ijsbaan. Dus kom maar op met die 20 graden vorst, hopelijk komt de voorspelling van veel winterse neerslag niet uit. Op onderstaande foto’s ons prachtige nieuwe onderkomen, met op de tweede foto vergane glorie op de achtergrond.

Het prachtige nieuwe clubhuis van IJsclub "Bergum"

Het prachtige nieuwe clubhuis van IJsclub “Bergum” in afwachting van Piets strenge winter.

De nieuwe multifunctionele ijsbaan met op de achtergrond het oude onderkomen, anno 1967.

De nieuwe multifunctionele ijsbaan met op de achtergrond het oude onderkomen, anno 1967.

Onder water zetten van de nieuwe ijsbaan tot volle tevredenheid getest.

Zaterdag 20 oktober jl. is in samenwerking met de gemeente het onderwater zetten van de nieuwe multifunctionele ijsbaan getest. We moesten er eerst wel achter komen, dat je alle afsluiters eerst dicht zet voordat je de baan vult (ahum!). Tijdens de test bleek, dat er hier en daar nog een kleine aanpassing aangebracht dient te worden. Deze aanpassingen zijn inmiddels in gang gezet. Het was dus zeer zinvol om de test te houden. Begin november wordt de kinderbaan ook weer op de ouderwetse manier onder water gezet.

Alle afsluiters eerst even dicht zetten.

Eéntje op de knieën en vele opzichters…

De inlaat wordt opengedraaid met vereende krachten.

De inlaat wordt opengedraaid met vereende krachten.

 

 

 

 

 

 

En de eerste liters stromen…

En vele liters volgen.

 

En dit is bijna het eindresultaat.

 

Inmiddels zijn bij de Stichting Wetter- en Willepark de eerste aanvragen binnengekomen voor het houden van evenementen op het middenterrein.

Afwerking in en rondom het nieuwe clubgebouw.

De straters druk bezig met de bestrating van het pad rondom het gebouw.

De afgelopen weken is begonnen met de bestrating rondom het clubgebouw en met het aftimmeren van de binnenkant. Binnen is het rachelwerk aangebracht en de isolatiematerialen zijn geplaatst, buiten hebben de stratenmakers het pad en het toekomstige terras keurig aangelegd.

Aanbrengen van het rachelwerk tegen het plafond.

Aanbrengen van het rachelwerk tegen het plafond.

 

Aanbrengen van het isolatiemateriaal bij de binnenmuren.

Aanbrengen van het isolatiemateriaal bij de binnenmuren.

 

Contributie inning en lidmaatschapskaarten seizoen 2018-2019.

Op maandag 1 oktober jl. hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen te innen. Inmiddels, woensdag 3 oktober, is het bedrag van uw rekening afgeschreven.

De ledenadministrateur is druk bezig om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen klaar te maken. Binnenkort komen de bezorgers langs om de leden hun kaart thuis te bezorgen. Diegenen die automatisch betalen ontvangen hun kaart met een begeleidend schrijven. Aan leden die nog op de ouderwetse manier betalen, contant aan de deur, wordt gevraagd gepast te betalen. Alle lidmaatschapskaarten worden voor de Algemene Ledenvergadering, 30 november a.s., bezorgd. Enkele leden die automatisch betalen zijn verhuisd en hebben hun nieuwe adres niet doorgegeven, zij kunnen hun kaart afhalen op zaterdag 1 december a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Ook de ouderwets aan de deur betalende leden die niet thuis waren, kunnen hun lidmaatschapskaart dan tegen contante betaling ophalen bij de ledenadministrateur thuis, Elingsloane 11 in Burgum.

IJsclub “Bergum” onder de pannen.

Nieuwe clubgebouw onder de pannen.

Zaterdag 16 juni zijn onder leiding van de beide bouwmeesters Arnold en Theo de rode dakpannen op ons in aanbouw zijnde clubhuis gelegd. Naast de vaklui waren de overige acht bestuursleden en twee vrijwilligers behulpzaam bij het aanbrengen van de dakbedekking. ’s Ochtends vroeg, na een bak koffie, begonnen ze om 07.15 uur met het leggen van de eerste pannen en na 4 uren stevig doorwerken was de klus geklaard. Vele handen maakten wederom licht werk, bijgestaan door één kraan met een zeer ervaren machinist.

Uitpakken en laden van de pallet voor de kraan.

Met behulp van de kraan vlot het werk een stuk sneller.

In de rij voor het doorgeven en leggen van de pannen.

Onze aller bekende kraanmachinist in opperste concentratie aan het werk.

Stapelen en overbrengen per kraan gaat ook wel eens mis.

Opruimen en weer door.

Het eindresultaat mag er zijn.