Nieuws

Einde aan traditie van bijna 150 jaar.

Vrijdag 29 november werd in de bovenzaal van ’t Roodhert de 150e Algemene Ledenvergadering gehouden. Welgeteld vijf leden (waarvan één erelid) waren, naast het bijna voltallige bestuur aanwezig op deze vergadering van IJsclub “Bergum”. Slechts veertien personen in totaal dus op een ledenvergadering, een trend van de laatste tientallen jaren. Steeds minder leden tonen belangstelling voor de club waar ze lid van zijn, niet alleen bij de ijsclub.

Na het uitgebreide openingswoord van de voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en het financieel verslag door de vergadering goedgekeurd. De kascommissie stelde voor om de penningmeester decharge te verlenen voor zijn financieel verslag, hetgeen met applaus van de aanwezigen werd bekrachtigd. De kascommissie gaf de complimenten aan de penningmeester. Een nieuw gebouw en er dan financieel nog zo goed voorstaan, alle lof voor de penningmeester en de overige bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing waren Leo Bosma, Rintje Noppert en Koos Scherjon aftredend. Allen stelden zich beschikbaar voor nog een periode van drie jaar. Er waren, zoals gebruikelijk, geen tegenkandidaten.

Het is de KNSB niet ontgaan, dat we in Burgum nu een ijsbaan hebben met de mogelijkheid om heel vroeg ijs te verzorgen na een korte vorstperiode. Op verzoek van de KNSB heeft het bestuur nagedacht over het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Wellicht dat we in de toekomst aan het verzoek van de KNSB kunnen voldoen. Het vergt heel veel van de organisatie, draaiboeken zullen gemaakt moeten worden en vele vrijwilligers geworven. Voor dit seizoen maken we geen kans, voor 1 oktober hadden we ons op moeten geven bij de bond. Ook werd alvast vooruit geblikt op het 150 jarig jubileum, 29 december 1870 werd IJsclub “Bergum” opgericht. Ideeën zijn welkom!

Met deze vergadering kwam tot grote teleurstelling van de aanwezige leden een einde aan een traditie van eveneens bijna 150 jaar. Na elke ledenvergadering was er altijd bakjebiljarten (in een ver verleden werd er bij voldoende deelname ook nog geklaverjast). Een vorm van biljarten geschikt voor professionals in het biljarten, maar ook voor diegenen die eens per jaar de keu ter hand nemen. Het mooiste is natuurlijk als één van de beide biljartballen in het bakje verdwijnt. Bij het spelen van de bal mag het bakje niet geraakt worden door bal en/of keu. Het geleverde commentaar als er gemist werd, of geketst was niet van de lucht. De snedige opmerkingen waren dan meestal rijkelijk voorzien van bruikbare en soms (niet bruikbare) tactische tips, met uiteindelijk de bedoeling om een medespeler een zogenaamd ‘streepje’ te geven. Drie streepjes was uit. Helaas kan dit avondvullende biljartspel niet meer gespeeld worden in ’t Roodhert, omdat het biljart is verdwenen. Erg jammer voor de aanwezigen.

Starter Henk de Jong toetert en stempelt bij Wetter en Wille Run op Burgumer ijsbaan.

Trainer/coach Henk de Jong van SC Cambuur toeterde zondag 6 oktober de deelnemers voor de Wetter en Wille Run op weg, een sponsorloop gehouden op de multifunctionele ijsbaan. Hij stond ook in de tent om stempels te zetten op de sponsorkaart van de deelnemers. De kinderen liepen elf rondjes, zoals het hoort in een Elfstedentocht. De opbrengst was voor de nieuwe FCBurgum. De volwassenen liepen na de jongeren een 5 of 9 kilometerroute.

Oude clubgebouw wordt gesloopt.

Onlangs is gestart met de sloop van ons 52 jaar oude clubgebouwtje. In 1967 werd het in gebruik genomen na verplaatsing van de ijsbaan van de huidige Kupersstrjitte naar het huidige terrein. Met enige weemoed nemen we afscheid van dit clubhuis. Vele herinneringen aan echte schaatswinters, jubilea, wedstrijden en jûnspizeljen achter zich latend, staan de restanten er treurig bij. Gelukkig beschikken we sinds vorig seizoen over een nieuw, prachtig en ruim clubgebouw. Hiervan profiteren wij niet alleen als IJsclub “Bergum”. Scholen, buurtverenigingen, skeeleraars maken dat het niet alleen in de winter leeft op de ijsbaan, maar zeker ook ’s zomers.

Het sloopbedrijf moet voorzichtig te werk gaan vanwege asbesthoudende materialen.

Contributie seizoen ’19-’20

Vandaag, woensdag 2 oktober heeft de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen 2019-2020 van uw IBAN rekening af te schrijven. Als alles goed verloopt, wordt het verschuldigde bedrag maandag 7 oktober overgeboekt naar de ijsclub. De penningmeester en de ledenadministrateur hebben nog behoorlijk veel werk gehad van de vele tientallen nieuwe leden die zich in de laatste winterperiode hebben ingeschreven. Niet alle gegevens waren op elk inschrijfformulier goed ingevuld en bij een aantal nieuwe leden moesten getallen achterhaald worden. Maar als het goed is, kan de ledenadministratie binnenkort de lidmaatschapskaarten gereed maken voor de bezorging. In november worden de kaarten bezorgd en in die maand worden ook de leden die nog steeds op de ouderwetse manier betalen, aan de deur verzocht hun bijdrage wederom te leveren.

Het wordt steeds mooier bij de ijsbaan!

De afgelopen weken zijn er door meerdere bestuursleden verfraaiende werkzaamheden verricht rondom ons nieuwe clubgebouw. Zo werd op het middenterrein een watertap- en stroompunt gerealiseerd, naar de multifunctionele baan en de kinderbaan zijn trappen aangelegd en op het dak is in donkere dakpannen het jaartal 1870 (het oprichtingsjaar van IJsclub “Bergum”) aangebracht. Bij de koek-en-zopie zijn de betonnen tegels vervangen door rubbertegels, waardoor met de schaatsen nog onder gebonden, ‘poeiermolke’ of een stuk koek gehaald kan worden.

Vaste trap geplaatst in berging.

Vorige week is in de berging een vaste trap geplaatst. Deze trap is gemaakt door dhr. Wartena, gepensioneerd timmerman. Dhr. Wartena heeft spontaan aangeboden om timmerklussen te verrichten in ons nieuwe clubgebouw. Zijn eerste project was een vaste trap naar de zolder, een deskundig in elkaar gezette, degelijke trap is het resultaat. Tige tank!

Dhr. Wartena maakte eigenhandig een degelijke vaste trap.

IJsclub “Bergum” logo op muur clubgebouw geplaatst.

Eind vorige week werd het logo van IJsclub “Bergum”, gemaakt door Bjinse Wolters van Friesland Reclame uit Burgum aan de oostzijde van het clubgebouw aangebracht. Een prachtig wit logo tegen de zwarte achtergrond van het gebouw, zodat het vanaf de weg goed opvalt.

Het logo van IJsclub "Bergum" aan de oostzijde van het clubgebouw.
Het logo van IJsclub “Bergum” aan de oostzijde van het clubgebouw.

IJsbaan vrijdagavond gesloten en zaterdag ook.

Vrijdagavond is de ijsbaan gesloten vanwege de snel invallende dooi, gepaard gaande met sneeuw, regen en ijzel. Het terras rondom het nieuwe clubgebouw werd spekglad en op de radio werd iedereen gewaarschuwd om thuis te blijven, code geel en later zelfs oranje. Dat doen we dus ook, ook bestuursleden moeten ’s avonds weer veilig naar huis kunnen.

Maar wat hebben we drie fantastische dagen gehad, volop ijsplezier in een ouderwetse sfeer. We hebben het op deze website wel vaker gezegd, zodra de ijsbaan open is, veranderen de mensen. Iedereen heeft zin om te schaatsen, is goed gehumeurd en vrolijk. Geweldig om dit voor onze leden te mogen verzorgen, maar ook voor schaatsers uit de verre omtrek. Mensen uit Akkrum, Drachten, Eastermar en zelfs uit Holland (Rotterdam) kwamen in Burgum om te schaatsen en sommigen zijn zelfs lid geworden van onze ijsclub. Hopelijk komt Koning Winter binnenkort snel weer terug!

IIsklup docht slagge proef mei jarretank, mei tank oan De Boer Burgum BV.

Donderdagavond na 22.00 uur waagde het ijsclubbestuur zich aan een proef met het besproeien van de ijsbaan m.b.v. een giertank. Geheel belangeloos stelde De Boer Burgum BV zijn materiaal beschikbaar om de ijsclub te helpen de ijsvloer weer in perfecte staat te brengen. Het ijs ligt op de asfaltlaag, er zit geen water meer onder en slijt dus ook niet van onderop door stromingen. Door de vele schaatsers slijt het ijs aan de bovenkant wel af en daarom dient de ijsvloer van bovenaf geprepareerd te worden. Van te voren was er enigszins vrees, dat de vele tonnen wegende combinatie van tractor en giertank de bestaande ijsvloer zou beschadigen, maar dat bleek ongegrond. De ijsbaan ligt er nu weer in perfecte staat bij en er kan volop geschaatst worden, mede met dank aan Grond-, weg- en waterbouw bedrijf De Boer Burgum BV. De foto’s onder dit bericht spreken boekdelen.


Met zwaar materiaal van De Boer Burgum BV wordt de ijsbaan besproeid.

IJsbaan ook op vrijdag open.

De Burgumer ijsbaan is vandaag, vrijdag 25 januari 2019, open. Er wordt al volop geschaatst, bij temperaturen van -6 °C . De voorspellingen voor vanmiddag zijn lichte regen en sneeuw, bij oplopende temperaturen tot +2 °C .