Bestuur

Het dagelijks bestuur van IJsclub Bergum bestaat uit:

 • Voorzitter: Willem Provily
 • Secretaris: Lykele G. Westerhof
 • Penningmeester:  Koos Scherjon

IJsclub Bergum is bereikbaar onder telefoonnummer: 06 81380743

Er is nog een vacature voor een bestuurslid! Belangstellenden kunnen zich melden via bovenstaand telefoonnummer.

De overige functies zijn als volgt verdeeld binnen het bestuur:

 • IJsmeesters: Auke de Boer en Lykele G. Westerhof
 • Watermeester en catering: Arnold Lourens
 • Vice voorzitter: Lykele G. Westerhof
 • Vice secretaris: Johannes Paulusma
 • Vice penningmeester: Willem Provily
 • Algemeen bestuurslid: Berend van der Weg
 • Ledenadministratie: Johannes Paulusma
 • Websitebeheerder: Johannes Paulusma
 • Wedstrijdzaken: Leo Bosma en Willem Provily
 • Chef baanvegers: Taeke van der Meulen
 • Contactpersoon vrijwilligers en planning: Willem Provily
 • Public Relations: Lykele G. Westerhof