Update ijsbaan en gebouw.

Update ijsbaan en gebouw.

Het bestuur is gedurende het afgelopen jaar bezig geweest met het updaten en onderhouden van het clubgebouw en de ijsbaan. Zo zijn er onder meer nieuwe “ûnderbynbankjes” geplaatst, met speciale dank aan bestuurslid Berend van der Weg van het gelijknamige Bestratingsbedrijf. Het is nu wachten op “Vorst” en dan kunnen we hopelijk weer. Wij als […]

Uitnodiging 153e Algemene Ledenvergadering op 25 november a.s.

De 153e Algemene Ledenvergadering is dit jaar op 25 november a.s. in het ijsclubgebouw. Aanvang: 20.00 uur. Wilt u de ledenvergadering bijwonen, meldt u zich dan aan door het sturen van een mailtje naar [email protected]

Bezorging lidmaatschapskaarten afgerond.

De drie bezorgsters zijn klaar met het bezorgen van de lidmaatschapskaarten bij de leden. Als het goed is, heeft u dus het toegangsbewijs voor het seizoen 2022-2023 in de bus ontvangen samen met een begeleidende brief op oranje papier. Een aantal leden is verhuisd en heeft zijn/haar nieuwe adres nog niet doorgegeven. Dat kan de […]

ABN AMRO vergeet nieuwe incassocontract te activeren.

Tot onze grote frustratie en ergernis werd de contributie voor het komende seizoen gisteren niet afgeschreven. Vorige week spraken we nog de hoop uit, dat alles goed zou komen na het vele gedoe dat de penningmeester en de ledenadministrateur al hadden gehad om een nieuw incassocontract af te sluiten. In de loop van de afgelopen […]

Inning contributie seizoen 2022-2023.

Vorig jaar hadden we heel veel problemen met het overzetten van de bankpassen na de wisseling van penningmeester. Ook dit jaar was er veel gedoe rond het te vernieuwen incassocontract met de ABN bank. Na veel verwondering en ergernissen zijn de penningmeester en de ledenadministrateur er sinds begin september in geslaagd alles klaar te maken […]

Schaatsen op Tweede Kerstdag, een fantastisch cadeau van de kerstman!

Schaatsen op Tweede Kerstdag, een fantastisch cadeau van de kerstman!

Wat een prachtige middag hebben we gehad op de Burgumer ijsbaan. Zo’n driehonderd leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te schaatsen op een geweldige ijsvloer. Het was weer ouderwets gezellig! Zie ook bijgevoegde foto’s en video. Vanavond is de baan gesloten, om ook het bestuur de gelegenheid te geven kerst te vieren. En […]

IJsbaan op Tweede Kerstdag open van 12.00 tot 16.30 uur, alléén voor leden.

Nadat de ijsmeester de baan vol heeft laten lopen op de dag voor kerst, heeft het Eerste Kerstdag en vannacht hard gevroren. De ijsmeester heeft de baan goedgekeurd. De Burgumer ijsbaan gaat vandaag dan ook open, maar alléén voor leden van de ijsclub. Op vertoon van de lidmaatschapskaart en met in acht neming van de […]

Ledenvergadering wederom afgelast!

Net als vorig jaar heeft het bestuur besloten ook in 2021 de Algemene Ledenvergadering af te lasten. Door de maatregelen van de overheid rond Covid-19 kunnen we de anderhalve meter afstand tussen de leden niet garanderen. De 152e ledenvergadering zou voor het eerst gehouden worden in ons clubgebouw, maar gaat dus niet door. Wel is […]

Joh. Bosgra BV te Hurdegaryp helpt IJsclub "Bergum" de winter door.

Joh. Bosgra BV te Hurdegaryp helpt IJsclub “Bergum” de winter door.

Zaterdag 9 oktober organiseerde het bestuur een werkdag om de baan winterklaar te maken. Daarbij is het nodige gereedschap om te maaien en onkruid te verwijderen onontbeerlijk, het maakt het werk een stuk lichter. Joh. Bosgra BV te Hurdegaryp, specialist in dergelijk gereedschap, hielp de ijsclub een handje door deels de aanschaf van de nodige […]

Contributie 2021 – 2022 afgeschreven.

Maandag 4 oktober is de contributie voor het komende seizoen van uw bankrekening geïncasseerd. Helaas is de incasso niet bij iedereen gelukt, de bank geeft om diverse redenen aan dat de contributie bij een enkeling niet afgeschreven kon worden. Met de betreffende leden wordt contact gezocht om alsnog de contributie te kunnen innen. Na het […]