Alie Boorsma schenkt ijsclub 100 jaar oud jubileum programmaboekje.

Zaterdag 8 februari 2020 ontving het bestuur van IJsclub “Bergum” uit handen van Alie Boorsma een bijna 100 jaar oud programmaboekje van het 50-jarig jubileumfeest in december 1920. Alie Boorsma, oud lange en kortebaan schaatster afkomstig uit Burgum, kwam er via onze oproep voor foto’s uit de oude doos achter dat de ijsclub dit jaar 150 jaar bestaat. Zij nam contact op met bestuurslid Johannes Paulusma of wij belangstelling hadden voor dit goed geconserveerde waardevolle document. Vanzelfsprekend hadden we daar geen bezwaar tegen en de ijsclub is de familie Boorsma zeer erkentelijk voor deze schenking, die te zijnertijd een mooi plaatsje zal krijgen in ons nieuwe clubgebouw.

Alie Boorsma, geboren 22 juli 1959, heeft in haar jeugdjaren in Bergum gewoond aan de Burg. Steenhuisenlaan. Ze was destijds, begin jaren ’80 een zeer verdienstelijk lange- en kortebaan schaatster. Ook haar vader, Pieter Boorsma was een op en top sportman. Alie won twee keer de gouden medaille bij de Nederlandse Kampioenschappen kortebaan (1984 en 1985) en ze werd op de lange baan Nederlands kampioen bij de junioren A en in 1981 en 1982 kampioen op het NK Allround.

Het voorblad van het herdenkingsboekje van het 50 jarig bestaan. het boekje bestaat uit 16 bladzijden. In het boekje worden de liedjes weergegeven die tijdens de jubileumfeesten werden gezongen, zoals Kom, Winter, Kom! (Wize: Oept en Kekke.); Us Ysclub (Wize: De wereld is in rep en roer); Oan de biskermhear. (Wize: Triomf de vreugde stijgt ten top.) gesigneerd met T.G. (hoogstwaarschijnlijk Tsjibbe Gearts van der Meulen); Oan it bestjûr (Wize: De kamp fen Zeist.); Op it iis (Wize: Do ’t pake yet feint wie.) gesigneerd met O.H.S. (??) en het slotlied Nei in toast. De ijsclub had ook een beschermheer in de persoon van Mr. Lohman, burgemeester van Assen. Bothenius Lohman was burgemeester van 1914 tot 1920 burgemeester van Tietjerksteradeel en plaatsvervangend kantonrechter in Bergum (tegenover ’t Roodhert in het gebouw met de klok).

De binnenkant van de omslag. Er werd twee keer feest gevierd: op woensdag 29 december 1920 voor gehuwde leden in ’t Roodhert en voor ongehuwde leden op donderdag 30 december 1920 in De drie gekroonde Baarzen. Er werd een tombola (loterij met altijd prijs) gehouden en bal (dansen) na, prachtig mooi!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.