Besluiten 149e Algemene Ledenvergadering

Gisteren, traditioneel op de laatste vrijdag van november, werd de 149e Algemene Ledenvergadering van IJsclub “Bergum” gehouden in de bovenzaal van ’t Roodhert te Burgum. Aanwezig naast acht bestuursleden, drie ereleden, een kandidaat bestuurslid en drie leden. Een opkomst zoals we de laatste jaren steeds vaker zien. Niet alleen bij de ijsclub, maar ook bij andere verenigingen is de belangstelling vaak miniem.

Belangrijke besluiten die genomen zijn door deze ledenvergadering: bij de bestuursverkiezing waren dhr. Lykele Gerrit Westerhof, Arnold Lourens en Berend van der Weg aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werden alle drie wederom benoemd voor drie jaar. Binnen het bestuur was nog een vacature en die wordt nu vervuld door dhr. Rintje Noppert. Allen werden met applaus begroet en aangemoedigd voor de komende drie jaar. De penningmeester werd decharge verleend, de kascommissie heeft de administratie gecheckt en goedgekeurd. Applaus voor ‘ús ponghâlder’. Tevens werd de contributie vastgesteld voor het volgende seizoen 2019-2020. Voor alle leden die dit seizoen al lid zijn, blijven de kosten gelijk; een gezinskaart kost € 10,00, een persoonsgebonden kaart € 5,00 en donateurschap € 2,50. De huidige leden kunnen voor dit bedrag het gehele jaar gebruik maken van de skeelerbaan. Alle mensen die na 1 december 2018 lid willen worden, betalen voor een gezinskaart € 15,00 en een persoonsgebonden kaart € 7,50 (met eenmalig € 2,50 inschrijfkosten). Zij kunnen dan ook het gehele jaar gebruik maken van de skeelerbaan. De dagtarieven aan de kassa zijn verhoogd, een dagkaart tot en met 16 jaar kost €1,50 en 17 jaar en ouder betalen voor een dagkaart € 2,50. Verder werden de leden nog voorgelicht over het Wetter- en Willepark door stichtingsvoorzitter Rintje Noppert.

Na afloop van de vergadering was het beneden nog even ‘noflik neisitten’. Eveneens traditioneel met het bakjebiljart, waarbij elkaars kunde en onkunde vanzelfsprekend werden voorzien van commentaar. De laatsten verlieten het pand in de late uurtjes.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.