Contributie inning en lidmaatschapskaarten winterseizoen ’17-’18.

Op maandag 9 oktober hebben de penningmeester en de ledenadministrateur de bank opdracht gegeven om de contributie voor het komende seizoen te innen. Inmiddels is het bedrag van uw rekening afgeschreven.

De ledenadministrateur is druk bezig om de lidmaatschapskaarten voor het komende seizoen klaar te maken. Binnenkort komen de bezorgers langs om de leden hun kaart thuis te bezorgen. Diegenen die automatisch betalen ontvangen hun kaart met een begeleidend schrijven. Aan leden die nog op de ouderwetse manier betalen, contant aan de deur, wordt gevraagd gepast te betalen. Alle lidmaatschapskaarten worden voor de Algemene Ledenvergadering, eind november, bezorgd. Enkele leden die automatisch betalen zijn verhuisd en hebben hun nieuwe adres niet doorgegeven, zij kunnen hun kaart afhalen op zaterdag 2 december a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. Ook de ouderwets aan de deur betalende leden die niet thuis waren, kunnen hun lidmaatschapskaart dan tegen contante betaling ophalen bij de ledenadministrateur thuis, Elingsloane 11 in Burgum.

Geef een reactie