Algemene Ledenvergadering vrijdag 25 november 2016.

Traditioneel houdt de IJsclub Bergum op de laatste vrijdag van de maand november haar Algemene Ledenvergadering in de bovenzaal van café-restaurant ‘t Roodhert te Burgum. Het bestuur heeft te horen gekregen dat de baan binnenkort in opdracht van de provincie zal worden gemaaid. Zodra het maaien klaar is, kan de inlaat open gezet worden. De baan zal dan in ruim een week tijd weer vol stromen met water. Koning Winter deelt momenteel de nodige  speldenprikken uit, dus wie weet… .

Het bestuur heeft achter de schermen de nodige voorbereidingen verricht en is klaar voor de komende winter. Naast de gebruikelijke agendapunten van een ledenvergadering staan er interessante punten op de werklijst, namelijk de stand van zaken rond de Stichting Wetter en Willepark Burgum, de bouwplannen voor ons nieuwe onderkomen en het zogenaamde Waterfront Burgum.

Bij de bestuursverkiezing zijn de heren L. Bosma, S.E. Adema en K. Scherjon aftredend. Alleen Adema is niet herkiesbaar. Ook vindt er een wisseling binnen de bestuursfuncties plaats. Na afloop is er het eveneens traditionele bakjebiljarten en kaarten (indien voldoende deelname). Alle leden worden bij deze uitgenodigd de ledenvergadering  op 25 november a.s. bij te wonen. Aanvang 20.00 uur. De vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergadering uitgedeeld.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.