Algemene ledenvergadering vrijdag 25 november 2011.

Traditioneel houdt de IJsclub Bergum op de laatste vrijdag van de maand november haar Algemene Ledenvergadering in de bovenzaal van café-restaurant ‘t Roodhert te Burgum. Het bestuur heeft de nodige werkzaamheden en reparaties aan de ijsbaan verricht en is klaar voor de komende winter. Het water is reeds in oktober ingelaten op de baan, koning Winter is welkom. Naast de gebruikelijke agendapunten van een ledenvergadering staat er een interessant punt op de werklijst, namelijk de overgang naar automatische incasso van het contributiegeld i.p.v. het huis aan huis ophalen van de jaarlijkse ledenbijdrage. Bij de bestuursverkiezing zijn de heren A.H. Postma, T. van der Meulen, J. Paulusma en W. Provily aftredend. Alleen eerstgenoemde stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaat bestuurslid is dhr. A. de Boer. Na afloop is er het eveneens traditionele bakjebiljarten en kaarten (indien voldoende deelname). Alle leden worden bij deze uitgenodigd de ledenvergadering op 25 november a.s. bij te wonen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.